ศาลเกาหลีใต้จับกุมตัวเจ้าลัทธิ “ชินชอนจี” แหล่งระบาดโควิด

TNN ช่อง169,237 ดู

: 1 สิงหาคม 2563 เวลา 17.46 น.