จ่อเพิ่มโรค 'เบาหวาน-ความดัน-ลมชัก' ห้ามทำใบขับขี่ ต้องให้แพทย์ประเมิน ออกใบรับรองแพทย์

ข่าวช่อง39,228 ดู

: 29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.04 น.