โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

อึ้ง!! 'กสทช.' โขกค่าธรรมเนียมสูงเกินจริง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ - Economics เผยแพร่ 06 พ.ย. 2560 เวลา 14.48 น.

รายงานข่าวในวงการโทรคมนาคม เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศกสทช.ว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคมใหม่ หลังจากพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กสทช.มีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯปี 2553(พรบ.กสทช.)

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯพ.ศ.2553 ให้กสทช.มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริการและผู้ให้บริการ โดยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บเป็นรายปีนั้นให้คำนึงถึงรายจ่ายในการกำหนดดูแลคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2%ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต แต่ที่ผ่านมา กสทช.กลับมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละ 4,500-6,000 ล้านบาทมาโดยตลอด (ไม่รวมรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ที่ต้องนำส่งคลัง) และในช่วง 8 เดือนของปี 60 กสทช.มีรายได้จากค่าธรรมเนียมสูงกว่ารายจ่ายไปแล้ว 4,600 ล้านบาท

รายงานข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานกสทช.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบที่ 1, 2 และ 3 เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ โดยผลการศึกษาที่ได้ยังให้คงโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมไว้ 4 ระดับและจัดเก็บตามขั้นบันได้ แต่ได้เสนอให้กสทช.ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลงจากเดิม 50% ในทุกช่วงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยรายได้ 0-100 ล้านบาทปรับลดค่าธรรมเนียมลงจาก 0.25%เหลือ 0.125% รายได้ 100-500 ล้านบาทปรับลดจาก 0.50% เหลือ 0.25%, รายได้ 500-1,000 ล้านบาทปรับลดจาก 1.0% เหลือ 0.50% และรายได้เกิน 1,000-5,000 ล้านบาทปรับลดจาก 1.50% เหลือ 0.75% ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายเห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะทำงานและบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ต่อสำนักงานเลขาธิการกสทช.ก็กลับมีการแก้ไข โดยให้เพิ่มเติมโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 5 ระดับ โดยได้เพิ่มบริษัทที่มีรายได้เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมคือ 1.50% โดยไม่ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมลงแต่อย่างใด โดยอ้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่

"ขณะที่ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ 90-95% อยู่ในมือผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ทั้ง 3 ค่ายแต่กลับไม่ได้รับการปรับลดค่าธรรมเนียมใดๆ ลงมา จึงไม่เข้าใจว่าประชาชนผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์อะไรจากการปรับลดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างใหม่นี้ ตรงกันข้ามเป้าหมายการปรับลดค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกสทช.ที่ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้บริการนั้นก็แทบจะไม่เกิดขึ้น โดยกสทช.จะยังคงมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงอยู่ดี"

ดูข่าวต้นฉบับ