คนกรุงฯละเลยความปลอดภัย "ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย" เบาะหลัง

[invalid] อัพเดต 03 ก.ย 2560 เวลา 09.16 น. • เผยแพร่ 03 ก.ย 2560 เวลา 08.32 น. • tnnthailand.com
คนกรุงฯละเลยความปลอดภัย
ประชาชนส่วนใหญ่ยังละเลยถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้โดยสารที่นั่งแท๊กซี่เบาะหลัง

หลังจากที่จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายจับปรับผู้โดยสารรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังละเลยถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้โดยสารที่นั่งแท๊กซี่เบาะหลัง โดยข้อมูลของมูลนิธิไทยโรดส์ พบจำนวนผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น

ประชาชนส่วนใหญ่ยังละเลยถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้โดยสารที่นั่งแท๊กซี่เบาะหลัง
ดูข่าวต้นฉบับ