โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

เข้ม!! ห้ามขายปลีกก๊าซหุงต้มเกินราคา

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ - Economics เผยแพร่ 06 ก.ย 2560 เวลา 13.15 น.

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้ราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ลอยตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560และสถานการณ์เดือนกันยายน 2560ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเดือนสิงหาคม 2560 ตันละ 440 USD เป็นตันละ 490 USD เพิ่มขึ้นตันละ 50 USD มีผลทำให้ราคา ณ โรงกลั่น ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ 16.25 บาท เป็นกิโลกรัมละ 17.69 บาท เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 1.43 บาทคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)จึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 พิจารณาแล้วเพื่อให้ราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุน ในขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป จึงมีมติให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา โดยราคาก๊าซ LPG ที่ปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 1.43 บาท ให้กองทุนน้ำมันช่วยรับภาระกิโลกรัมละ 81สตางค์ และให้ปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG ปรับเพิ่มขึ้น เพียงกิโลกรัมละ 67 สตางค์ซึ่งเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมกิโลกรัมละ 20.49 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.15 บาท ทั้งนี้ ก๊าซ LPG ขนาดบรรจุถัง 15 กิโลกรัม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีราคาเพิ่มขึ้นถังละ 10 บาท จากเดิมถังละ 343 บาทปรับเป็นถังละ 353 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่6 กันยายน 2560

กรมการค้าภายในได้วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ67 สตางค์ ในครั้งนี้พบว่า ส่งผลให้ต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จเพิ่มขึ้นจาน/ชามละ 3 สตางค์เท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จจึงไม่มีเหตุผลที่จะปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ กรมการค้าภายในมีการกำกับดูแลราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPGโดยออกประกาศราคาจำหน่ายปลีกแนะนำในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยราคาก๊าซ LPG ขนาดบรรจุถัง 15 กิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้นถังละ 10 บาท จากเดิม 343 บาท เป็นถังละ 353 บาทและในต่างจังหวัดราคาจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมถังละ 10 บาท มีผลตั้งแต่วันที่6 กันยายน 2560และแจ้งผู้ค้าก๊าซ (มาตรา 7) โรงบรรจุก๊าซ และสมาคมแก็สปิโตรเลียมเหลวให้กำชับร้านค้าปลีกจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มไม่สูงกว่าราคาแนะนำ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายเกินสมควร จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประสานพาณิชย์จังหวัดให้กำกับดูแลราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG อย่างใกล้ชิดและเข้มงวด หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสูงขึ้นเกินกว่าราคาแนะนำ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมาย มาตรา 29มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดูข่าวต้นฉบับ