ชาวจีนเที่ยวไทยกลุ่มแรก 41 คน ถึงสุวรรณภูมิ 17.00 น.

ข่าวช่อง352,437 ดู

: 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.26 น.