เกษตรกรหญิงเมืองกาญจน์ แบ่งพื้นที่นาปลูกอินทผลัม ผลผลิตดี มีคุณภาพ

เทคโนโลยีชาวบ้าน5,546 ดู

: 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.13 น.