กวาง กมลชนก - น็อต นุติ ร้องเพลง 'เพื่อมวลชน' เผย “บางสถานการณ์ผู้มีอำนาจสามารถห้ามการพูดและห้ามการกระทำได้ แต่ไม่มีสถานการณ์ใดที่ห้ามความคิดของใครๆได้”

Khaosod8,094 ดู

: 23 ตุลาคม 2563 เวลา 18.07 น.