กรมการขนส่งทางบก เตือน!! ใช้แผ่นป้ายและกรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูลมีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

สวพ.FM91 อัพเดต 04 มิ.ย. 2560 เวลา 23.15 น. • เผยแพร่ 04 มิ.ย. 2560 เวลา 23.15 น.
กรมการขนส่งทางบก เตือน!! ใช้แผ่นป้ายและกรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูลมีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

กรมการขนส่งทางบกเตือน!!! การใช้กรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูลมีความผิดตามกฎหมายพร้อมดำเนินการแจ้งความเอาผิดทางอาญากับผู้ผลิตและ    ผู้จำหน่ายทุกราย!!! ฐานปลอมแปลงเอกสารราชการและหลอกลวงประชาชน    สร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้พบเห็นส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ราชการ 

.

นายสนิทพรหมวงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบพบการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายกรอบป้ายทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิก(Graphic) เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูลซึ่งเมื่อนำไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถจะทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนกราฟิกที่กรมการขนส่งทางบกออกให้สำหรับหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ผ่านการประมูลกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นไม่สามารถใช้กับป้ายทะเบียนรถทั่วไปได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกกรณีโดยรวบรวมเบาะแสจากประชาชนที่ร้องเรียนผ่านทุกช่องทางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาดกับผู้ผลิตและ  ผู้จำหน่ายฐานปลอมแปลงเอกสารราชการหลอกลวงประชาชนและสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้พบเห็นทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูลส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ราชการ 

.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้  กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาเชิญชวนเนื่องจากการใช้กรอบป้ายทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิกเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูลมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา11 ฐานแสดงแผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูลต้องระวางโทษตามมาตรา60 ปรับไม่เกิน2,000 บาทส่วนกรณีทำป้ายใหม่ทั้งแผ่นเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกแต่เป็นหมายเลขทะเบียนเดิมมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา11 ฐานติดป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ป้ายซึ่งนายทะเบียนออกให้ปรับสูงสุดไม่เกิน2,000 บาทเช่นเดียวกันนอกจากนี้หากตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมหมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลมไม่ตรงกับสำเนารถและรายละเอียดของตัวรถซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทและอาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถเนื่องจากอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร. 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวในที่สุด 

ดูข่าวต้นฉบับ