สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

[invalid] อัพเดต 27 ต.ค. 2560 เวลา 06.28 น. • เผยแพร่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 05.50 น. • tnnthailand.com
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10เสด็จฯขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10เสด็จฯขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9

วันนี้(26ต.ค.60)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมายังพระที่นั่ง ทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สําหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมาศ สมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนาจบ

พระราชาคณะ 50 รูป สวดศราทธพรต ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์ และ พระสงฆ์ที่สวดศราทธพรต สดับปกรณ์  ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จฯ ไปประทับที่มุข หน้าพระที่นั่งทรงธรรม ผู้แทนจิตอาสาเชิญ ดอกไม้จันทน์9 พานผ่านพระที่นั่งทรงธรรม ถวายความเคารพแล้วเดินออก

จากมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชาวพนักงาน ประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ ทหาร กองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวายความ เคารพ เป่าแตรนอนและยิงปืนเล็กยาว9นัด พร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวาย พระเกียรติ21นัด เสด็จฯไปประทับมุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม

ลําดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ

-      สมเด็จพระสังฆราช

-      สมเด็จพระราชาคณะ

-      พระบรมวงศ์ พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์และ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ

-      ประธานองคมนตรี

-      นายกรัฐมนตรี

-      องคมนตรี

-      อดีตนายกรัฐมนตรี

-      ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-      ประธานศาลฎีกา

-      ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

-      ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

-      ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

-      ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-      ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ

-      ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

-      ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-      คณะรัฐมนตรี

-      คณะทูตานุทูต

-      ผู้นําศาสนา

หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช ปฏิสันถารกับพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ แล้วเสด็จพระราช ดําเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10เสด็จฯขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9
ดูข่าวต้นฉบับ