“ทะเลเพลิงเผา 10 ล้าน” น้ำมัน 2 หมื่นลิตรไหลลงท่อ หลังรถพ่วงบรรทุกน้ำมันชนสิบล้อ ไฟไหม้วอด | ห้องสืบสวน | 29 ต.ค. 63

SpringNews11,994 ดู

: 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.42 น.