โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

นักวิจัยรับแก้กฎหมายห้ามเด็กชกมวยไม่ได้ผล หากไม่บังคับใช้จริงจัง

PPTV HD 36 อัพเดต 20 ธ.ค. 2560 เวลา 14.15 น. • เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 11.32 น.
นักวิจัยรับแก้กฎหมายห้ามเด็กชกมวยไม่ได้ผล หากไม่บังคับใช้จริงจัง
หลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มนักวิจัยพยายามนำเสนอข้อมูลว่า การนำเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ขวบมาชกมวย เป็นอันตรายต่อเด็ก และพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบชกมวยอย่างจริงจัง แต่ดูเหมือนว่า การแก้กฎหมายอาจมาใช่ทางออกทั้งหมด 

ข้อมูลการบาดเจ็บทางสมองของกลุ่มตัวอย่าง นักมวยเด็ก ของนักวิจัยชุดนี้ ใช้เวลาการทำและรวบรวมข้อมูลมานานกว่า 5 ปี ใช้งบประมาณไปกว่า10 ล้านบาท ก่อนจะเป็นที่แน่ชัดว่า การชกมวย ส่งผลต่อการบาดเจ็บในสมองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีผลต่อความเฉลียวฉลาดหรือไอคิว ข้อมูลชุดนี้เป็นที่ยอมรับและถูกนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2546 โดยมาตรา29 วรรคหนึ่ง ระบุว่า ผู้เยาว์สามารถสังกัดค่ายมวยและชกมวยได้หากผู้ปกครองยินยอม เป็นมาตราหลักที่ถูกเสนอให้แก้ไข เพราะนักวิจัยมองว่าจะสามารถลดนักมวยเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีลงได้ แต่ความเป็นจริงในตลาดมวยอาจไม่เป็นเช่นนั้น

ประเทศไทยมีนักมวยเด็กกว่า 1 แสนคน การก้าวเข้าสู่วงการมวยอาชีพส่วนใหญ่ มาจากเหตุผลเรื่องของรายได้เป็นหลัก พวกเขามีค่าตัว ค่าจ้างและเดิมพัน ไม่ต่างจากมวยผู้ใหญ่ เราเห็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีชกมวยทั่วไปเป็นเรื่องปกติ  แต่ไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลหรือตรวจสอบว่า นี่เป็นการใช้แรงงานเด็กหรือไม่

ขณะที่ปัจจุบันนี้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 วรรค 7 ระบุชัดเจนว่า  ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ยุยงหรือชักจูงเด็ก ให้ทำงาน หรือทำกิจกรรมที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ แต่กฎหมายฉบับนี้แทบจะไม่ถูกนำมาใช้กับนักมวยที่เป็นเด็ก

จิตริน ชาญกว้าง ถ่ายภาพ
ปิติพร เพรามธุรส พีพีทีวีรายงาน

 

ดูข่าวต้นฉบับ