โค้งสุดท้าย! 31 ส.ค.นี้ สิ้นสุดเวลายื่น 'ภาษีเงินได้' บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล

กรุงเทพธุรกิจ อัพเดต 28 ส.ค. เวลา 09.28 น. • เผยแพร่ 28 ส.ค. เวลา 09.45 น.

นางสมหมายศิริอุดมเศรษฐที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า 31 สิงหาคม2563 เป็นวันที่สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินได้นิติบุคคลภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 สำหรับเงินได้ในปี2562 ซึ่งกรมสรรพากรมีมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชนและผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหากมีภาษีต้องชำระตั้งแต่3,000 บาทขึ้นไปขอผ่อนชำระภาษีได้3 งวดโดยไม่มีดอกเบี้ยแต่ต้องมีภาษีที่ชำระไม่ต่ำกว่า3,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลกรมสรรพากรสนับสนุนผู้เสียภาษีที่ดีได้ต่อยอดธุรกิจอย่างมั่นคงเติบโตต่อไปสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทย(KTB) ได้ออกแคมเปญ“สินเชื่อSME เพื่อชำระภาษี” หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME D Bank) ออกแคมเปญ“สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” โดยธนาคารดังกล่าวได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชำระภาษีเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจและเสริมสภาพคล่องทางการเงินผู้ประกอบธุรกิจSME ให้แข็งแกร่งส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตยิ่งๆขึ้นไปในอนาคตทั้งนี้มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สนับสนุนวงเงินค้ำประกันพิเศษในครั้งนี้                 
โฆษกกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการยื่นแบบฯภายในวันที่31 สิงหาคม2563 โดยใช้ช่องทางการยื่นแบบผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรwww.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี้การยื่นแบบฯเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน2,000 บาทหากมีภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนด้วย        
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร(RD Intelligence Center) โทร 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ดูข่าวต้นฉบับ