ปรับโฉม!สารพัดช่างธนบุรี ผุดคอร์สปั้นศิลปิน

พร้อมพัฒนาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนฯเสริมสวย-ความงาม ตอบโจทย์คนเรียน

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาสารพัดช่างเป็นสถานศึกษาภาครัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ช่วยพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ มีหลักสูตรระยะสั้นที่เข้มข้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ที่ผ่านฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเสริมสวยและความงาม เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมด้านวิทยาการความงามในอนาคต โดยวิทยาลัยได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวยเฉพาะทางและให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสวยสมัยใหม่ ตลอดจนงานเสริมสวยสายบันเทิง อย่างการอบรมระยะสั้น หลักสูตรพัฒนาศิลปิน 60 ชั่วโมง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ความงาม ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดง ค่าเล่าเรียน 200 บาทตลอดหลักสูตร

เนื้อหาเริ่มอบรมตั้งแต่สมรรถนะการดูแลผิวพรรณ ได้แก่ การเลือกเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย การล้างและนวดหน้าดูแลผิวพรรณ และความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เหมาะกับชนิดผิว สมรรถนะการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ การพัฒนาท่วงท่า อิริยาบถ การนั่ง การเดิน การยืน โดยฝึกถ่ายโฆษณา และการนำเสนอตัวเองผ่านสื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสนทนา โดยฝึกพูดแนะนำตัว ฝึกบุคลิกภาพพื้นฐานสำหรับศิลปิน ฝึกการออกเสียง (voice) ฝึกภาษากายสำหรับงานแสดงและการเข้าสังคม การสื่อสารสำหรับแคสติ้ง (Casting) การถ่ายภาพโปรไฟล์ (Profile) การถ่ายวิดีโอแนะนำตัวให้ได้งาน การนำเสนองานเชิงวิชาการ การแสดงบทบาทตัวละครเชิงวิชาการ

สมรรถนะการปรับภาพลักษณ์ ได้แก่ การเลือกทรงผมให้เข้ากับใบหน้า การแต่งหน้าทำผมออกสื่อ การแต่งหน้าเพื่อแคสติ้ง (casting) งานโฆษณา การแต่งหน้าออกงานขี้นเวที การแต่งหน้าเพื่องานรับรางวัล การแต่งกายให้เข้ากับโอกาสและสถานที่ และสมรรถนะด้านการแสดง ได้แก่ การแสดงสำหรับละครโทรทัศน์ การตีความบทบาท การถ่ายทอดอารมณ์ การแสดงสำหรับภาพยนตร์ ซึ่งจะมีการทดสอบทำเวิร์คช้อป (work shop) มีการประเมินผลสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน โดยวันรับมอบเกียรติบัตร ผู้เรียนจะต้องเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและโอกาสในพิธีการรับเกียรติบัตรอีกด้วย

ทั้งนี้ หากสนใจสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีเสริมสวยและความงาม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 099-614-6691 หรือ โทร.02-437-5371 หรือที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด